Rechter dwingt Provincie tot handhaving “Varend ontgassen”

 

Bij varend ontgassen op de grote rivieren komen jaarlijks grote hoeveelheden van de kankerverwekkende stof benzeen vrij. Hoewel er landelijke regelgeving in de maak is, kan het nog jaren duren voordat de landelijke overheid een sluitend beleid heeft tegen varend ontgassen. Stop Ontgassen heeft dit proces willen versnellen en de rechtbank gevraagd tot een uitspraak te komen teneinde het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland te doen overgaan tot daadwerkelijke handhaving van het verbod op ontgassen op de Zuid-Hollandse rivieren. In haar Provinciale Milieu Verordening (PMV) heeft de Provincie Zuid-Holland namelijk al een verbodsbepaling opgenomen!

 

De rechtbank heeft in haar uitspraak van 9 september jl. verklaard dat ondanks dat er in Zuid-Holland een verbod op ontgassen is én er duidelijke werkwijze vastgelegd zijn met de betreffende milieudiensten (ODMH en DCMR), het verbod niet adequaat of in het geheel niet gehandhaafd wordt.

 

Dit betekend in de praktijk dat betreffende diensten niet uitvaren, teneinde een milieudelict als varend ontgassen van bijvoorbeeld benzeen, te handhaven en er daar door ook niets geconstateerd kan worden.

 

De Rechtbank oordeelt dus dat er sprake is van inadequaat toezicht op de naleving van het verbod op ontgassen. M.a.w. er is géén naleving. Wat de Rechter onderschrijft in zijn vonnis is dat het vaststellen van een overtreding deugdelijk, betrouwbaar, dient te gebeuren. Daarmee stelt de Rechtbank dat afwijzing om tot handhaving over te gaan door het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland ongegrond is en zij een nieuw besluit dient te nemen ten aanzien van de handhaving op ontgassing met inachtneming van de uitspraak van 9 september 2019.

 

Met andere woorden zal de provincie Zuid-Holland snel met nieuwe plannen c.q. werkwijzen moeten komen om tot handhaving over te gaan met inachtneming van dit vonnis. De werkgroep van Stop Ontgassen ziet in het licht van deze uitspraak de stap naar een schoner leefmilieu en schonere omgeving dichterbij, echter zal er nog veel water door onze rivieren stromen en zullen er veel benzeen ontgassingen plaats vinden voordat we kunnen spreken van een totaal verbod.

Lees hier de uitspraak van de rechter

Teken de petitie!

En draag bij aan schone lucht!

Teken nu de petitie

Foto's en video's op deze website zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie. Afgebeelde schepen hebben geen relatie met het onderwerp.