Vereniging Stop ontgassen i.o.

De Vereniging Stop Ontgassen in oprichting bestaat uit een groep verontruste burgers die rond de Lek wonen. Op de Lek komt gemiddeld tien keer per etmaal een ontgassende binnenvaartanker voorbij. We hebben last van de stank die dat veroorzaakt, maar we maken ons vooral zorgen over de gezondheidsrisico’s; voor onszelf en voor de rest van Nederland.

Wat willen we?

De overheid moet maatregelen nemen

 

We willen dat de overheid zo snel mogelijk maatregelen neemt om ontgassen tegen te gaan. Twintig jaar geleden was er al consensus over de onwenselijkheid van varend ontgassen. Nog vijf tot tien jaar wachten tot de regelgeving geïmplementeerd wordt, vinden we onacceptabel.

Het bedrijfsleven moet zijn verantwoordelijkheid nemen

 

Het is een kwestie van fatsoen dat de partijen die betrokken zijn bij varend ontgassen, hun verantwoordelijkheid nemen. Varend ontgassen zorgt voor overlast, het vervuilt het milieu en het brengt risico’s voor onze gezondheid met zich mee.

Het belang van burgers moet erkend worden

 

Tot nu toe is varend ontgassen iets wat zich min of meer achter de schermen afspeelt. Toch is het een milieuschandaal van forse omvang. Dat daar iets aan gebeurt, is relevant voor alle Nederlanders. Het wordt daarom tijd dat het belang van de burgers erkend wordt.

Wat doen we?

1. We informeren de burgers

 

Stop Ontgassen wil de inwoners van Nederland op de hoogte brengen van de problematiek. We doen dat via deze website en via onze Facebookpagina. We zorgen voor informatie en standpunten. We praten met deskundigen en betrokkenen. En we houden je op de hoogte van alle ontwikkelingen over varend ontgassen.

 

2. We gaan in gesprek met de overheid en bedrijven

 

Stop Ontgassen wil de discussie over ontgassen op gang brengen door in gesprek te gaan met volksvertegenwoordigers. We hopen dat ze op die manier de noodzaak inzien van sluitende wetgeving en snel overgaan tot actie. Om ruchtbaarheid te geven aan ons werk, willen we een petitie aanbieden aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

 

3. We praten met het bedrijfsleven

 

We willen in gesprek met het bedrijfsleven. Ten eerste om het probleem een gezicht te geven, ten tweede om onze stem te laten horen. Uiteraard staan we open voor reacties en constructief overleg; hetzij met ondernemingen, hetzij met hun brancheverenigingen. Intussen sturen we schippers en reders die in overtreding zijn, een juridische brief om hen te laten weten dat we menen wat we zeggen.

 

4. Stop Ontgassen wil met iedereen in gesprek

 

Stop Ontgassen is geen actiegroep. We denken dat het beter is om met alle partijen aan tafel te gaan om een oplossing te vinden. Het probleem is te ingewikkeld om één schuldige aan te wijzen. Tenslotte: we vinden beslist niet dat de schippers de boosdoeners zijn. Schippers handelen vaak uit overmacht. Ze zijn eerder de slachtoffers van een haperende wetgeving rondom een complex probleem, dan vervuilers die moedwillig het milieu belasten.

Wat kun jij doen?

Je kunt ons helpen door onze petitie te ondertekenen. Daarmee laat je zien jij ook wilt dat er iets gedaan wordt aan varend ontgassen. Hoe meer mensen tekenen, hoe eerder de overheid en het bedrijfsleven zien dat een grote groep zich zorgen maakt. En natuurlijk ben je van harte welkom op onze Facebookpagina, waar je terecht kunt met je mening, je opmerkingen en ideeën.

Stop ontgassen wil dat ontgassen stopt!

 

Het is in ieders belang dat er snel een einde komt aan varend ontgassen. Om te beginnen in woonkernen, maar liefst overal in Nederland. Dat kan, als zowel de branche als de overheid hun verantwoordelijkheid nemen. Het is onze taak om hen daar met klem op te wijzen. Zo staan we erin en dat is wat we doen.

Stop Ontgassen wil er samen met de politiek en het bedrijfsleven voor zorgen dat varend ontgassen op korte termijn stopt, zodat de lucht in Nederland schoner wordt.

Teken de petitie!

En draag bij aan schone lucht!

Teken nu de petitie

Foto's en video's op deze website zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie. Afgebeelde schepen hebben geen relatie met het onderwerp.